– Çalışanlarınızın bireysel ve takım olarak performanslarını arttırmaya yönelik Motivasyon, Etkili İletişim,

– Baskının yüksek olduğu rekabet ortamında enerjiyi düşüren çatışmaları önlemek ve dinamizm sağlayacak yönde çatışmaları yönetmek üzere Çatışma ve Çatışma Yönetimi,

– Daha başarılı bir ekip için Başarı Psikolojisi ve Başarı Stratejileri,

– Her zaman daha iyisini isteyenler için Hedef ve Hedef Belirleme Stratejileri, Kariyer Planlama,

-Takım kurma ve geliştirme süreçleri için Liderlik

gibi alanlarda eğitimler düzenleyen UYUMstr AKADEMİ aynı zamanda özel olarak dizayn edilmiş Takım Oyunları

İle takım ruhu ve birliği oluşturmaya yönelik projeler geliştirir.

-Çalışanlarınızın farklı alanlardaki ilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik Hobi Bahçeleri,

-Çalışanlarınızla daha yakın ilişkiler kurarak şirket kültürünün çalışanlarınız tarafından daha çok benimsenmesini sağlayacak, çeşitli oyun ve etkinliklerle yeni fikirler üretebileceğiniz,

Yeni çalışma dönemlerinizdeki performansı ve karlılığı arttırmaya yönelik

Yeni projeler geliştirebileceğiniz özel Şirket İçi – Şirket Dışı organizasyonlar düzenler.