UYUMstr ARAŞTIRMA,

– Toplumun yapısı ve özellikleri

– Mevcut ve Yeni Pazarlar

– Tüketici Tutum ve Davranışları

– Müşteri memnuniyeti gibi tüm Pazar, Pazarlama ve Sosyal Araştırmalarda

– Birime/Kuruma Özel Projelerle

– Esnek ve Geniş Kapsamlı

– Kaliteli

– Güvenilir ve Geçerli

Araştırma Raporları ile Pazarlama Stratejilerinin belirlenmesinde bilgi danışmalığı hizmeti sunmaktadır.